TERMENII ȘI CONDIȚIILE SITE-ULUI

 1. Termeni generali
 2. Descrierea Serviciului. Definiții
 3. Înregistrarea Utilizatorului
 4. Înregistrarea și confirmarea Comenzii
 5. Natura Contractului
 6. Livrarea/Acceptarea produselor
 7. Facturarea și plată
 8. Returnarea produselor
 9. Proprietatea intelectuală
 10. Limitarea răspunderii
 11. Confidențialitatea
 12. Forța majoră
 13. Legea aplicabilă
 14. Prevederi finale

 

Vă recomandăm citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor de mai jos, inclusiv a informațiilor privitoare la prelucrarea datelor vizitatorilor acestui site; recomandăm citirea acestora înainte de a ne trimite orice mesaj/solicitare sau de a face o cerere de creare cont prin intermediul acestui site.

1) TERMENI GENERALI

Chilli Ideas este denumirea comercială a CHILLI IDEAS SRL, persoană juridică cu sediul în București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul nr. J40/17352/2007, având CUI RO22418870, denumită in continuare „Chilli Ideas”. 

Utilizarea acestui site implică acceptarea tacită a termenilor și a condițiilor de utilizare prezentate mai jos, care reprezintă înțelegerea (contractul) dintre părți. Pe lângă acest set de termen și condiții, publicăm și o Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal (hyperlink), pe care vă recomandăm să o citiți ca să înțelegeți modul în care putem prelucra datele dvs. cu caracter personal, care sunt drepturile dvs. și modul în care vi le puteți exercita.

În calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului www.chilli-ideas.ro, Chilli Ideas își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politica de confidențialitate, Termenii și condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm sa vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

2) DESCRIEREA SERVICIULUI. DEFINIȚII

Site-ul www.chilli-ideas.ro, denumit în continuare Site-ul, este aflat în folosința CHILLI IDEAS SRL, societatea având drepturi exclusive de proprietate intelectuală asupra conținutului Site-ului, fiind denumită în continuare „Deținătorul Site-ului/ Prestatorul.

Site-ul reprezintă un spațiu virtual prin intermediul căruia Chilli Ideas, în calitate de prestator, asigură crearea și livrarea de bunuri și/sau servicii personalizate persoanelor care accesează Site-ul în calitate de beneficiari. 

Următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

 • Beneficiar –Profesionistul/persoana ce a încheiat un Contract cu Deținătorul Site-ului conform definiției date contractului în cele ce urmează; 
 • Client – orice persoană ce accesează Site-ul și plasează o comandă în vederea achiziționării de bunuri și/sau servicii, constând în materiale promoționale, în calitate de reprezentant al unei persoane juridice sau în nume propriu.
 • Comanda – solicitarea transmisă în format electronic prin care Beneficiarul își manifestă intenția de a achiziționa bunuri sau servicii prezentate în oferta magazinului online Chilli Ideas;
 • Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Clientului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Beneficiar;
 • Contract – Comanda confirmată telefonic (prin apel telefonic de confirmare din partea Prestatorului către Beneficiar) sau electronic (prin transmiterea unui email/mesaj electronic de confirmare din partea Prestatorului către Beneficiarului);
 • Conținut – toate informațiile publicate pe Site care pot fi vizualizate/accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • Produse – orice produs, bun sau serviciu, având caracter promoțional, ce urmează a fi furnizate de către Prestator Beneficiarului ca urmare a Contractului încheiat;
 • Utilizator – orice persoană ce accesează Site-ul în vederea consultării ofertei comerciale a Deținătorului de Site, indiferent dacă plasează sau nu o comandă pentru prestarea de servicii;

 

3) ÎNREGISTRAREA CONTULUI DE UTILIZATOR

Pentru a putea plasa o Comandă de Produse oferite de Chilli Ideas, în numele Clientului, Utilizatorul se va înregistra în mod gratuit pe Site. Înregistrarea necesită o adresă de email validă, iar accesul se va face în baza unei parole definite de Utilizator (Deținătorul Site-ului nu are acces la parolele setate de Utilizatori). În acest sens, Utilizatorul este obligat și garantează că furnizează date reale, exacte și complete, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare și că are capacitatea deplină de a angaja Clientul în vederea realizării de Comenzi pe Site și încheierea de Contracte cu Chilli Ideas.

Numai persoanele juridice și persoanele fizice care dețin capacitatea deplină de exercițiu iși pot crea un cont de Utilizator. Pentru evitarea oricărui dubiu, Site-ul nu este destinat minorilor, iar utilizarea, inclusiv crearea contului de Utilizator pentru aceste categorii de persoane este interzisă. Deținătorul Site-ului își rezervă dreptul (nu și obligația) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale Utilizatorilor referitoare la existenţa acestora. 

Prin acceptarea acestor Termeni și condiţii, Utilizatorul își exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de administratorii Site-ului ca măsură de siguranţă pentru realitatea și exactitatea datelor furnizate.

În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de Utilizator sunt inexacte sau neconforme celor furnizate de organele în drept, deținătorul Site-ului își rezervă dreptul de a suspenda sau a sista accesul Utilizatorului în cauză la serviciile Site-ului și de a refuza încercările curente sau viitoare de a comanda Produse oferite pe Site.

În cazul in care informațiile furnizate în timpul creării contului de Utilizator se modifica ulterior, Utilizatorul este obligat sa actualizeze prompt respectivele informații conținute în contul de Utilizator. Pentru orice eroare survenită în transmiterea datelor necesare înregistrării, Utilizatorul poate solicita remedierea respectivei erori printr-o notificare transmisă către: hello@chilli-ideas.ro.

Fiecare Utilizator isi poate crea un singur cont de Utilizator pe Site. Este interzisă înregistrarea simultană a mai multor conturi de Utilizatori. Nu se permite eludarea acestei prevederi. Contul de Utilizator nu este transferabil.

Deținătorul Site-ului își rezerva dreptul de a șterge conturile de Utilizator care au fost inactive pentru o perioadă de 24 luni.

Deținătorul Site-ului își rezervă dreptul de a șterge conturile de Utilizator a caror adresă de email nu a fost confirmată în interval de 30 de zile de la crearea contului. Confirmarea faptului că adresa de email pe care a fost creat contul vă aparține se poate face accesând linkurile special furnizate in emailurile prin care se anunță crearea contului șii se cere confirmarea lui. Odată cu ștergerea contului, se va șterge și tot conținutul existent la acel moment în cont.

Prin crearea contului, Utilizatorul declară și garantează, în mod expres, că: 

 1. a) Are capacitate deplină de exercițiu;
 2. b) Toate informațiile furnizate sunt complete, adevărate și exacte;
 3. c) Înțelege că este singur responsabil de securitatea numelui de Utilizator și a parolei contului și nu va permite altor persoane să acceseze contul de Utilizator. Orice încălcare sau suspiciune de încălcare a securității contului de Utilizator trebuie anunțată imediat Deținătorului Site-ului. Chilli Ideas nu va fi ținută responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu cauzat ca urmare a încălcării securității contului din cauze ce țin de conduita Utilizatorului, inclusiv, dar fără a se limita la, cazul în care dispozitivul Utilizatorului este pierdut, furat, infectat cu viruși sau alte programe malware, sau dispozitivul pe care este logat Utilizatorul este accesat de orice altă persoană, sau securitatea contului de e-mail asociat contului de Utilizator este în orice fel compromisă; 
 4. d) Înțelege că nu are dreptul să utilizeze mijloace automate, inclusiv script-uri, aplicații de tip robot, bot, spider, crawler și/sau sau orice aplicații / programe de calculator ce pot înșela, sau simula anumite activități sau statusuri pe Site (cum ar fi datele de geo-localizare) sau, în orice fel, exploata anumite funcții sau vulnerabilități ale Site-ului în vederea obținerii unor avantaje, pentru sine sau pentru alți Utilizatori, în ceea ce privește utilizarea serviciilor oferite prin Site.

 

4) ÎNREGISTRAREA ȘI CONFIRMAREA COMENZII

Serviciile aflate în oferta Site-ului pot fi prestate numai în baza unei Comenzi. Comanda se va procesa conform celor de mai jos.

Comenzile sunt procesate și onorate în ordinea cronologică în care au fost înregistrate. 

Beneficiarul poate solicita o mostra nepersonalizată gratuită a produselor pe care intenționeaza sa le achiziționeze, mostră ce va fi livrată de catre Prestator într-un termen de 2-10 zile lucrătoare de la primirea solicitarii. Solicitarea va fi facută prin intermediul adresei de corespondența electronică (e-mail), prin formularul de contact al Site-ului sau telefonic.

Beneficiarul se obligă sa returneze mostra într-un termen de 15 zile de la primire sau, în caz contrar, să achite contravaloarea acesteia la prețul unui exemplar (1 Bucată) folosind una dintre opțiunile de plată existente pe Site.

Prin lansarea unei Comenzi prin intermediul Site-ului Chilli Ideas, Beneficiarul este de acord cu formele de comunicare electronică/telefonică prin care Prestatorul își desfășoară operațiunile.

O Comandă plasată pe Site cuprinde:

 • Produsele, constând în materiale promoționale, regăsite în oferta magazinului online Chilli Ideas;
 • specificațiile/indicațiile Beneficiarului cu privire la personalizările solicitate, dacă se dorește acest lucru. Beneficiarul poate opta pentru opțiunea livrării unei machete/mostre/model al Produsului personalizat solicitat, în vederea confirmării unei comenzi mai mari;
 • mențiuni precise cu privire la datele de facturare, livrare;
 • alte mențiuni speciale.

Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături nu implică rezervarea acelui produs /serviciu sau finalizarea comenzii și nu creează nicio obligație pentru Chilli Ideas de a proceda la onorarea Comenzii și livrarea Produselor.

Etapele în vederea finalizării unei Comenzi și a încheierii Contractului sunt următoarele:

 • înregistrarea Comenzii prin generarea unui cod unic pentru fiecare Comandă înregistrată;
 • preluarea Comenzii de către Chilli Ideas, în limita programului de lucru (luni-vineri, în intervalul 09:00-18:00);
 • analiza Comenzii, verificarea stocului și a lucrărilor aflate în derulare de către Chilli Ideas
 • confirmarea Comenzii de către un reprezentant al Chilli Ideas printr-o notificare telefonică sau electronică (e-mail), moment care constituie încheierea contractului; 

În vederea derulării Contractului în bune condiții, Chilli Ideas, în baza acordului exprimat de Utilizator, poate contacta Utilizatorul prin e-mail sau telefonic în scopul de a solicita informații suplimentare despre Comanda. în cazul în care informațiile furnizate inițial de către Client nu sunt suficiente pentru onorarea comenzii. În acest caz, comanda va fi validată și contractul de antrepriză/vânzare va fi considerat încheiat doar la data primirii noilor informații solicitate. În lipsa unui răspuns sau în cazul unui refuz din partea Clientului cu privire la furnizarea informațiilor suplimentare solicitate, Contractul nu va fi considerat ca fiind valabil încheiat, Chilli Ideas neavând obligația de a onora comanda respectivă.

Prestatorul poate anula Comanda efectuată de către Beneficiar, în urma unei notificări prealabile adresate Beneficiarului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Beneficiarului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri în cazul plăților online;
 • datele furnizate de către Client/Beneficiar în cadrul formularului de pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.

În cazul în care un Produs comandat de către Beneficiar nu poate fi livrat din orice motiv de către Prestator, acesta va informa Beneficiarul și va returna acestuia contravaloarea Produsului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Prestatorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Beneficiarul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului. În cazul în care Beneficiarul dorește, într-o asemenea situație, Prestatorul poate livra acestuia produse/servicii similare. Produsele/serviciile similare se vor stabili de comun acord de către Prestator și Beneficiar. În cazul în care nu se ajunge la o înțelegere, Prestatorul va returna contravaloarea Produsului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care părțile în care au stabilit că nu pot ajunge la un consens

5) NATURA CONTRACTULUI

Beneficiarul agreează faptul că, prin parcurgerea procedurii de Comandă mai-sus descrise, între acesta și Prestator se încheie un contract de antrepriză, beneficierea de către acesta de executarea unor lucrări personalizate din partea Prestatorului constituind scopul principal al contractului.

În cazul în care Beneficiarul dorește să achiziționeze Produse nepersonalizate de pe Site, părțile agreează că între acestea se încheie un contract de vânzare.

Beneficiarul agreează faptul că în cazul în care executarea contractului rezultat din parcurgerea procedurii de Comandă necesită plasarea unor comenzi pe o durată succesivă de timp, aceste comenzi pot fi plasate de orice angajat/prestator al acestuia. Beneficiarul acceptă că astfel de comenzi au forță obligatorie, nefiind necesar acordul reprezentatului legal al Beneficiarului.

Prestatorul poate cesiona și/sau subcontracta o terțe parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, nefiind necesar acordul Beneficiarului. Cu toate acestea, Prestatorul va fi responsabil față de Beneficiar pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale.

6) LIVRAREA/ACCEPTAREA PRODUSELOR

Recepția Produselor se va face pe bază de factură fiscală, aviz de însoțire a Produselor sau/și proces-verbal de predare-primire, întocmite în două exemplare originale după verificarea calității și cantității Produselor, semnate de reprezentanții fiecăreia dintre părți. Clientul sau persoana desemnată de acesta se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar comunicat. În caz contrar, Clientul va suporta costul de transport aferentă unei posibile noi livrări. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Chilli Ideas la momentul predării Produselor comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul validării comenzii.

Beneficiarul se obligă să verifice starea Produselor la momentul preluării acestora și să notifice de îndată Prestatorul cu privire la eventualele vicii aparente descoperite, în vederea remedierii acestora. În caz de neîndeplinire a obligației de verificare a Produselor la recepție se consideră că Produsele au fost livrate cu respectarea standardelor de conformitate și că au fost acceptate fără reclamații. Orice reclamații ulterioare cu privire la viciile aparente ale Produselor preluate nu poate fi luată în considerare.

Prestatorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Dacă livrarea Produselor se va face prin curier, iar Beneficiarul observă că ambalajul/cutia/ recipientul în care au fost livrate Produsele comandate prezintă orice deficiență sau uzură vizibilă (tăieturi, îndoituri, pete, lovituri etc.), acesta are obligația să refuze livrarea și să anunțe Prestatorul de îndată. În lipsa acestui refuz, Beneficiarul își asumă în totalitate riscul referitor la starea Produselor livrate.

Dezacordul asupra calității Produselor va fi adus la cunoștința Prestatorului printr-o notificare scrisă/e-mail în termen de două zile lucrătoare de la semnarea facturii fiscale/avizului de expediție sau/și procesului verbal de primire-predare, sub sancțiunea decăderii. Într-o astfel de situație, Prestatorul se obligă să găsească o soluție cât mai favorabilă pentru Beneficiar, inclusiv, dar nelimitat la acordarea de discount-uri, înlocuirea cu produse asemănătoare, dar care îndeplinesc cel puțin condițiile de calitate solicitate inițial, precum și înlocuirea cu produse de aceeași calitate. Beneficiarul înțelege și acceptă faptul că înlocuirea Produselor inițial comandate poate necesita o perioada mai îndelungată de timp, motiv pentru care Prestatorul îi oferă posibilitatea de a alege modalitatea de înlocuire a Produselor. Beneficiarul acceptă eventualele întârzieri generate de un asemenea dezacord urmat de înlocuirea Produselor.

Prestatorul utilizează aplicații avansate de design grafic, de corecție pentru imagini digitale și software de management ale culorilor tip Pantone, în scopul respectării stricte a branding-ului din materialele de marketing livrate. Beneficiarul acceptă că Prestatorul este un profesionist care, în crearea Produselor comandate, utilizează mix-uri de formule de culori conform unui index prezentat Beneficiarului înainte de livrarea comenzii. Prestatorul poate să îi ofere sugestii Beneficiarului cu privire la alegerea unui cod de culoare în funcție de materialele pe care se vor aplica respectivele culori și luând în considerare condițiile de iluminare la care Produsele vor fi expuse.

Beneficiarul acceptă că plasarea unei Comenzi cu indicarea unui cod de culoare reprezintă o specificație fermă, orice reclamație ulterioară cu privire la potențiale diferențe de percepție a culorilor neputând constitui o neconformitate a Produselor livrate.

Produsele prezentate în cadrul Site-ului pot prezenta modificări ușoare de formă sau culoare, fără un avertisment prealabil din partea Prestatorului și fără ca aceste ușoare modificări să constituie o livrare necorespunzătoare.

Beneficiarul nu poate refuza Produsul/Produsele dacă Prestatorul a respectat întocmai cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul Comenzii. Astfel, odată ce Produsul a fost livrat conform celor specificate în Comandă, obligațiile Prestatorului sunt îndeplinite, iar Beneficiarul este decăzut din dreptul de a refuza plata acestora. Numărul articolelor personalizate poate varia în 3%, în funcție de comanda Beneficiarului.

Informațiile despre dimensiuni oferite de Site trebuie înțelese ca măsuri aproximative și sunt supuse erorilor și modificărilor. Materialul, culoarea, designul, starea tehnică, ambalarea articolelor individuale, precum și dimensiunea și tipul unităților de ambalare pot fi modificate. Toate aceste modificări nu sunt motive pentru reclamații, chiar dacă există abateri într-o singură livrare.

Prestatorul nu garantează tipărirea exactă a culorilor din sistemul Pantone, mai ales atunci când este realizată pe obiecte cu alte culori decât alb.

Produsele personalizate pot avea un ambalaj diferit de produsele non-personalizate fără o notificare prealabilă. Solicitările pentru ambalaje speciale trebuie solicitate în scris și pot implica unele costuri suplimentare.

 

Riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat Beneficiarului în momentul în care acesta sau o parte terță desemnată de acesta a preluat Produsele.

În cazul în care Beneficiarul nu va prelua Produsele la data stabilita pentru livrare, din cauze neimputabile Prestatorului, Prestatorul își rezervă dreptul de a percepe, fără o înștiințare formală sau alte notificări ulterioare, o taxă de depozit reprezentând 0,5% pe zi din valoarea facturată a Produselor neridicate.

Prestatorul nu răspunde pentru deficiențele/defectele sau stricăciunile provocate de Beneficiar sau terți ulterior livrării, pentru nerespectarea instrucțiunilor de manipulare/utilizare și întreținere de către Beneficiar sau pentru intervenții asupra Produselor de către persoane neautorizate.

Datele de livrare estimate nu sunt obligatorii pentru Prestator. 

 

7) FACTURARE ȘI PLATĂ

Prețurile bunurilor și serviciilor afișate în cadrul Site-ului nu includ T.V.A. conform legislației în vigoare. Costurile de transport nu sunt incluse în prețul bunurilor și serviciilor. Beneficiarul va achita costuri de transport pentru bunuri și servicii cu o valoare de sub 300 EUR, iar peste această valoare, transportul va fi gratuit, în limita livrării către o singură locație, în Romania. 

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Prestatorul va emite către Beneficiar o factură pentru bunurile și/sau serviciile livrate, Beneficiarul obligându-se să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

Prestatorul va transmite Beneficiarului factură aferentă Comenzii în format electronic, la adresa de e-mail menționată de Beneficiar în Contul creat pe Site.

Prețul este exprimat in Lei, iar plata facturii se va efectua in Lei, în contul bancar al Prestatorului.

Întârzierea plății sumelor datorate potrivit Comenzii agreate dă dreptul Prestatorului de a aplica penalități de 0.1 % pentru fiecare zi de întârziere.

OBLIGAȚIILE ASUMATE DE CĂTRE PRESTATOR

Prestatorul își asumă următoarele obligații:

  • Să pună la dispoziția Beneficiarului Produsele în conformitate cu condițiile agreate prin plasarea Comenzii;
  • Să garanteze calitatea și cantitatea Produselor ce fac obiectul Comenzii, avându-se în vedere destinația lor – produse/bunuri/servicii promoționale – ce nu au un caracter de folosință industrial, ci unul publicitar;
  • Să nu prejudicieze în niciun fel imaginea, marca sau prestigiul Beneficiarului;
 • Să respecte specificațiile și termenul de livrare stabilite ca urmare a Comenzii plasate.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se obligă:

 • Să plătească Prestatorului contravaloarea Produselor stabilite prin plasarea Comenzii, unde s-au specificat caracteristicile Produselor, cantitatea, prețul unitar, prețul total, modalitatea de plată și termenele de livrare;
 • Să avizeze prin bun de tipar, cu atenție și cu simt de răspundere, macheta realizată de către Prestator, prin toate căile de comunicare, inclusiv corespondență electronică, în situația în care s-a stabilit și menționat în cadrul Comenzii faptul că se realizează o machetă pentru aprobare,
 • Să avizeze prin bun de tipar, cu atenție și cu simț de răspundere, modelul/mostra realizată de către Prestator, prin toate căile de comunicare, inclusiv corespondență electronică, în situația în care s-a stabilit și menționat în cadrul Comenzii faptul că se realizează un model/mostră pentru aprobare;
 • Să respecte termenele de derulare menționate în acești Termeni și Condiții și în Comandă, să preia sau să ridice Produsele la termenele de livrare stabilite, și să își asume prin semnătură toate documentele aferente derulării contractului.

 

Beneficiarul este singurul răspunzător de exploatarea Produselor, orice utilizare defectuoasă a Produselor exonerându-l pe Prestator de orice răspundere contractuală, Beneficiarul nefiind în drept sa ridice niciun fel de pretenții față de Prestator.

 

8) RETURNAREA PRODUSELOR

Între părți încheindu-se un contract de antrepriză, Beneficiarul agreează că nu poate avea loc o returnare a Produselor executate de către Prestator, având în vedere caracterul unic al serviciului prestat de către Prestator pentru Beneficiar.

Toate imaginile Produselor prezentate pe Site au caracter pur orientativ. Bunurile și serviciile prestate sunt personalizate/individualizate la cerere, conform Comenzii realizate de Prestator în modul mai-sus indicat, motiv pentru bunurile livrate Beneficiarului sunt exceptate de la dreptul de retur/retragere prevăzut în legislația aplicabilă contractelor la distanță sau contractelor în afara spațiilor comerciale.

Cu toate acestea, dacă Beneficiarul achiziționează Produse nepersonalizate, acesta are dreptul de a le returna într-un termen de 5 zile lucrătoare. În cazul în care Beneficiarul este o persoană fizică ce achiziționează Produse nepersonalizate, aceasta are dreptul de a le returna în termen de 14 zile calendaristice, în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor.

 

9) PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștinţă de faptul că toată creația grafică și conținutul Site-ului incluzând, dar fără a se limita la însemnele grafice, denumirile, mărcile simbolurile, imaginile, textele, fișierele multimedia sunt proprietatea exclusivă a Chilli Ideas, fiind protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe Fac excepție informaţiile și elementele grafice înregistrate de Utilizatori în numele Clienților, precum și semnele grafice aparținând altor entități colaboratoare ale deținătorului Site-ului.

Chilli Ideas oferă Utilizatorului o licență personală, globală, gratuită, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza Site-ul. Această licență are unicul scop de a permite Utilizatorului de a accesa Site-ul și/sau serviciile Chilli Ideas, așa cum sunt acestea furnizate de societate, cu respectarea prevederilor din acest set de termeni și condiții.

Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze serviciile, informaţiile și/sau materialele audio-video la care are acces ca urmare a utilizării acestui Site, în parte sau complet.


Utilizatorului îi este interzisă modificarea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuirea sau crearea unor materiale derivate, bazate pe serviciile prestate de Chilli Ideas sau pe programele folosite în cadrul Site-ului.

Conținutul Site-ului nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licenţiat sau exploatat în alt fel în niciun alt scop, fără acordul prealabil scris al Chilli Ideas sau al licenţiatorilor Chilli Ideas (dacă este cazul). Utilizatorul nu are dreptul să refacă sau să încerce să extragă codul sursă al Site-ul, cu excepția cazurilor în care Utilizatorul are permisiunea scrisă din partea societății. In cazul in care Chilli Ideas conferă Utilizatorului dreptul de a folosi într-un anumit fel conținutul Site-ului, Utilizatorul îl va utiliza numai în scopul în care acesta a fost definit și pe perioada definită în acordul prealabil.

Utilizatorul acceptă în mod expres utilizarea de către Chilli Ideas a lucrărilor executate în cadrul prestării serviciului pentru prezentarea portofoliului său. Chilli Ideas va putea utiliza portofoliul cu scopul prezentării paletei de clientelă și a propriilor abilități. Chilli Ideas va putea utiliza numele de afaceri a Beneficiarului și îl va putea identifica (după numele de companie, site web, logo, etc.) ca un client al Chilli Ideas.

 

10) LIMITAREA RĂSPUNDERII

Prin accesarea Site-ului, Utilizatorul este de acord că utilizarea acestuia este pe propria răspundere. Chilli Ideas nu este responsabil pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură care pot apărea ca urmare a accesării sau navigării în Site.

Răspunderea pentru buna funcționare a Site-ului precum și pentru disponibilitatea oricărui serviciu este exclusă. În mod special, Chilli Ideas exclude orice garanție că:

 1. a) Site-ul va funcționa fără întreruperi; 
 2. b) că defectele vor fi remediate, că Site-ul sau serverul care o pune la dispoziție nu conține viruși și alte componente dăunătoare;
 3. c) că utilizarea sau rezultatele utilizării Site-ului sau că materialele puse la dispoziție ca parte a Serviciilor oferite sunt corecte, exacte, oferite în timp real sau sigure în orice alt fel.

Societatea își rezervă dreptul de a refuza Utilizatorilor oricând accesul la Site.

Chilli Ideas nu este responsabil de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, actiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.

Toate informațiile și materialele conținute pe acest Site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. Societatea își rezervă dreptul de a refuza sau de a elimina imagini, texte sau orice alt conținut postate pe Site ori transmise prin mijloacele de comunicare la distanță. În nicio circumstanță compania Chilli Ideas nu va fi responsabilă pentru vreo daună directă, indirecta, accidentală care ar rezulta din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest Site și nu va fi responsabilă pentru vreo orice daune ca rezultat a greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanță a Site-ului.

Odată cu crearea și utilizarea Contului de Client, Utilizatorul este responsabil de menținerea confidențialității datelor de logare (accesare). Utilizatorul va păstra confidențialitatea user-ului si parolei și la va folosi responsabil pentru gestionarea comenzilor și a facilităților puse la dispoziție de Chilli Ideas.

Cu excepția conduitei intenționate sau a culpei grave răspunderea societății va fi limitată cantitativ la daunele tipice previzibile in momentul încheierii contractului.

O răspundere pentru compensarea unei daune indirecte, în special pentru câștigul nerealizat, va fi acordata numai în cazul conduitei intenționate sau a culpei grave a reprezentanților săi legali, a directorilor executivi sau altor persoane angajate de societate în vederea executării obligațiilor sale.

 

11) CONFIDENȚIALITATE

Beneficiarul este obligat, împreună cu agenții, angajații, consultanții, consilierii sau asociații săi să păstreze secretul și confidențialitatea Informațiilor Confidențiale aparținând Prestatorului, sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese.

Prin „Informație Confidențială” se înțelege orice secret comercial al Prestatorului si orice informație dezvăluită de către acesta Clientului, în scris, prin mesaj electronic sau în orice altă formă de comunicare, materială, sau obținute de către Client prin propriile observații, directe sau indirecte, făcute la locul de desfășurare a activității, inclusiv, dar fără a se limita la date, analize, rapoarte, manuale, studii, idei, concepte, software, coduri sursa, know-how, tehnici, metodologii, baze de date, compilații de date tehnice, design, specificații, desene, matrici, memorandumuri, previziuni, corespondente, diagrame, modele, flow charts, programe de calculator, planuri/proceduri/strategii de afaceri, acoperire teritoriala, planuri/strategii financiare, de marketing, orice documente, redactate de către Prestator, sau oricare dintre directori, angajați, agenți sau consultanți, incluzând dar nelimitat la costuri, produse, echipamente, marketing, metode, programe de pregătire profesională, clienți, furnizori, dealeri, prestatori, angajați, specificații, orice altă informație tehnică, financiară, comercială sau de afaceri ale Prestatorului, indiferent daca este folosit sau nu termenul “confidențial”, ori alte asemenea.

Ulterior încheierii contractului prin plasarea Comenzii, o parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

 1. a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
 2. b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale;
 3. c) să dezvăluie unei terțe părți informațiile pe care partea le pune la dispoziția celeilalte părți în vederea realizării obiectului contractului.

Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face într-o manieră confidențială si se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

O parte contractantă va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

 1. a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
 2. b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
 3. c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Prin derogare de la prevederile de mai sus, Beneficiarul își exprimă acordul expres ca denumirea proiectului, denumirea sa, precum și calitatea acestuia de client/partener al CHILLI IDEAS SRL să fie comunicate public de către Prestator în scopuri de promovare, inclusiv prin intermediul mass-media (e.g. presă scrisă, TV), pe site-ul https://www.chillideas.ro/, în materiale promoționale sau oferte emise de Prestator. Beneficiarul declară și înțelege că prin exprimarea acordului, Prestatorul poate face publice aceste date, fără informarea prealabilă a celui dintâi și că nu este îndreptățit să solicite niciun fel de pretenții sau daune pentru această dezvăluire, cu excepția situației în care Prestatorul a folosit aceste date într-un mod prin care interesele Beneficiarului sunt prejudiciate grav. 

 

12) FORŢA MAJORĂ/CAZUL FORTUIT

Deținătorul Site-ului nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite (e.g., măsuri legale în situații de grevă, de asemenea și atunci când survin în cadrul unor companii terțe, măsuri oficiale luate de autorități, defecțiunea rețelelor de comunicații și a portalurilor altor furnizori, perturbări privitoare la operatorii de rețea și alte defecțiuni), alte acţiuni/inacţiuni de care administratorii Site-ului nu sunt responsabili.

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care ii revine în baza contractului ce a luat naștere prin plasarea Comenzii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră/cazul fortuit, așa cum sunt definite acestea de către Codul Civil.

 

13) LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că orice dispută legată de accesarea Site-ului și de contractul ce se naște prin plasarea Comenzii sunt guvernate și interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătorești române competente, din circumscripția teritorială a Prestatorului.
Chilli Ideas nu oferă garanţia că acest Site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări din afara României.

 

14) PREVEDERI FINALE

Acest set de Termeni și condiții reprezintă acordul părţilor și reglementează folosirea de către Utilizator a serviciilor Chilli Ideas, înlocuind orice acord precedent dintre Utilizator și deținătorul Site-ului.
În cazul în care, ulterior lansării Site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziţie pe Site, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea și înscrierea datelor pe acest Site, Utilizatorul/Beneficiarul/Clientul acceptă termenii și condiţiile de mai sus, aceștia având valoarea unui contract de antrepriză/contract de vânzare între Client și deținătorul Site-ului. 

În cazul în care Utilizatorul/Beneficiarul/Clientul nu dorește să fie obligat la respectarea regulilor de mai sus, acesta nu va folosi serviciile puse la dispoziţie de acest Site.

 

CONTACT

Societatea poate fi contactată la adresa Stirbei Voda 114-116, Domus II, Etaj 1, Sector 1, București, Romania, e-mail: hello@chilli-ideas.ro.

Cu excepția cazului în care Utilizatorul comunică orice modificare, notificările vor fi transmise la datele de contact furnizate de Utilizator, iar respectivele notificări vor fi considerate primite de către Utilizator.

Tastează și apăsă Enter pentru a căuta

Coș de cumpărături

Niciun produs în coș.